شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

سیم رابط سنسور فشار مدل خارج TAKAB12  متر2/5

سیم رابط سنسور فشار مدل خارج TAKAB12 متر2/5

قیمت :80,000 ریال

استعلام قیمت عمده


مشخصات

  • برای اندازه گیری فشار مخزن، نیاز به دو نوع سیم رابط است. یکی سیم رابط سنسور فشار خارج و دیگری یکی سیم رابط سنسور فشار داخل. هر کدام از این سیم ها میزان فشار گاز را در داخل و خارج از مخزن را به سنسور مرکزی منتقل کرده و واحد کنترل به محاسبه آن میزان فشار می پردازد.