شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

رانندگان آبادانی از شلوغی جایگاه های سی ان جی گله دارند

رانندگان آبادانی از شلوغی جایگاه های سی ان جی گله دارند

 از پنج جایگاه سی ان جی شهر آبادان سه جایگاه تعطیل است و این مهم باعث ایجاد صف‌های طولانی از خودروها به خصوص رانندگان تاکسی در 2 جایگاه فعال در این شهر شده است.
برخی از رانندگان نیز برای تهیه گاز سی ان جی به ناچار به جایگاه سی ان جی روستایی در روستای خرخره در پنج کیلومتری آبادان مراجعه می کنند.
 نزدیک به یک هفته است به دلیل کمبود سی ان جی و تشکیل صف های طولانی با بنزین مسافرکشی می‌کنم و به دلیل هزینه بالای بنزین درآمد خود را صرف تهیه بنزین می‌کنم.
سید عباس هاشمی با انتقاد از کم توجهی مسئولان نسبت به رفع این مشکل افزود: برای مالکان خودرو شخصی که سوخت کمتری نیاز دارند شاید این مسئله این اندازه مشکل‌ ساز نباشد ولی برای رانندگان تاکسی که روزانه باید چند بار به این جایگاه‌ها مراجعه کنند بسیار مشکل است.
یکی از رانندگان خودرو نیز بیان داشت: در کوی ذوالفقاری آبادان 2 جایگاه سی ان جی وجود دارد که جایگاه ایستگاه 12 مدت یک سال است تعطیل است و جایگاه سی ان جی ایستگاه یک ذوالفقاری نیز یک هفته است که تعطیل شده است.
سلمان عصفوری گفت:از مسئولان ذیربط به خصوص شهرداری آبادان انتظار می رود نسبت به رفع مشکل جایگاه سی ان جی متعلق به خود اقدام کند.
متولی امور جایگاه‌های سی ان جی شهرداری آبادان در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت:پنج جایگاه سی ان جی در آبادان وجود دارند که هم اکنون 2 جایگاه فعال هستند و تا 24 ساعت آینده نیز یک جایگاه دیگر وارد مدار شده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
مهدی بلقور گف : تا 20 روز آینده با مشخص شدند متولی جایگاه یکی دیگر از جایگاه های عرضه گاز سی ان جی در آبادان فعال خواهند شد.
وی افزود:جایگاه سی ان جی ایستگاه 12 ذوالفقاری به دلیل مشکل فنی تعطیل شده و در صورتی که مشکل فنی و ساختاری آن برطرف شود به بهره‌بردار جدید واگذار می شود.
به گزارش ایرنا 2 هزار و 140 دستگاه تاکسی در شهر آبادان وجود دارد که بسیاری از این خودروها دو گانه سوز هستند.
به دلیل اختلاف قیمت بنزین و گاز سی ان جی رانندگان خودرو به ویژه رانندگان تاکسی تمایل بیشتری به مصرف سی ان جی دارند.