شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

استخدام

مجموعه تامین کالای امید بهسازان ( تکاب )  بر این اعتقاد است که منابع انسانی مهم ترین عنصر هر کسب و کارمیباشد و این افراد هستند که در نهایت دستیابی به موفقیت و بهترین نتیجه را تضمین می کنند.
فرصت های شغلی جدید در همین صفحه بروزرسانی میشود .

درخواست استخدام