شرکت تکاب سی ان جی/ تولیدکننده قطعات CNG

سوالاتی پیرامون گاز طبیعی فشرده (CNG)

سوالاتی پیرامون گاز طبیعی فشرده (CNG)

www.takab-cng.ir

1.CNG يا گاز طبيعي فشرده چيست ؟

CNG معمولاً همان گاز طبيعي است كه در منزل يا كارخانه يا صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد با اين تفاوت كه فشار گاز مصرفي در منازل و كارخانجات پائين ميباشد و در حدود 4/1 فشار اتمسفر(فشار جو ) است وليCNG  داراي فشار بسيار بالا ميباشد.

 2. چه تفاوتي بين اتومبيلهاي گاز سوز فعلي با اتومبيلهاي داراي CNG وجود دارد‌ ؟

جواب 2- اتومبيلهائي كه در حال حاضر در شهرها گازسوز هستند از LPG  استفاده ميكنند LPG  يا گاز مايع، گازي است كه از مواد نفتي در پالايشگاه بدست ميآيد و براي توليد آن بايد حتماً امكانات پالايشگاهي موجود باشد تا بتوان از نفت خام كه در پالايشگاه تجزيه ميشود مقداري LPG  توليد كرد كه اين عمل خود هزينه توليد دارد و گران تمام ميشود در صورتيكه CNG  همان گاز طبيعي است كه در مخازن زير زميني در مناطق  نفتي وجود دارد و فقط كافي است آن را تحت فشار قرار داد تا آماده بهره برداري شود .

3. آيا CNG  هم مثل LPG  داراي بو است ؟

جواب 3- خير ، اتومبيلهايي كه CNG مصرف ميكنند عاري از هر گونه بو ميباشند و اگر هم بوي گاز وجود داشته باشد در محلهاي سوخت گيري است كه  براي چك كردن نشت در ايستگاههاي پمپ ميباشد.

4. آيا اتومبيلهائي كه داراي سيستم LPG  هستند را ميتوانند با سوخت CNG  حركت كنند؟

جواب 4- خير، چون اين دو نوع سوخت داراي نسبتهاي مختلفي از تركيب با هوا هستند و نميتوانند با يك سيستم انژكتور مشابه كار كنند. در ضمن سوخت CNG  داراي فشار بسيار بالائي ميباشد و براي استفاده  از آن تجهيزات خاص فشار بالا احتياج است در صورتيكه گاز مايع احتياج به اين تجهيزات ندارد .

5. براي تبديل سوخت اتومبيل به  CNG  درگير چه مسائلي خواهيم شد ؟

جواب 5- براي استفاده از سوخت CNG  با قرار دادن مخزن مخصوص در عقب اتومبيل و اضافه كردن وسايل و تجهيزات تبديل و انتقال گاز به موتور نياز ميباشد و هيچگونه تغيير عمده اي در اتومبيل شما ايجاد نخواهد شد.

6. اگر اتومبيلي سوخت خود را به CNG  تبديل كند آيا ميتوان از سوخت قبلي هم استفاده كرد ؟

جواب 6- بله ، در مواقعي كه تمايل داشته باشيد از بنزين استفاده كنيد ميتوانيد بوسيله كنترل كننده اي كه روي صفحه داشبورت قرار داده شده نوع سوخت را از CNG  به بنزين يا بالعكس  تبديل كرد .

7. از نظر اقتصادي اگر اتومبيلم را به سوخت  مجهز كنم چقدر به نفع من است ؟

جواب 9- از نظر قيمت سوخت، هزينه كمتري براي شما در بر خواهد داشت. ازنظر نگهداري قطعات اتومبيل، بعلت استفاده از گاز قطعات عمر بيشتري خواهند داشت و خرابيهاي موتور به حداقل مي رسد.از نظر تعويض روغن موتور تعداد دفعات تعويض روغن موتور تقريباً نصف حالت استفاده از بنزين يا گازوئيل ميباشد.

8. چقدر وقت لازم است براي اينكه نوع سوخت اتومبيل را به CNG  تبديل كرد؟

جواب 10- در مجموع كل عمليات نصب و راه اندازي و تبديل آن به اتومبيل CNG  بيشتر از چند ساعت بطول نمي انجامد.

9. چقدر زمان لازم است تا بتوان مخزن سوخت را پر كرد ؟

جواب11- زمان لازم براي پركردن مخزن سوخت به حجم مخزن مورد استفاده بستگي دارد ولي بطور معمول 5 الي 10 دقيقه بطول مي انجامد كه مخزن 10 الي 15 ليتري پر شود .

10. سوخت گيري چطوري انجام مي شود ؟ 

جواب12- سوخت گيري در جايگاههاي مخصوص انجام مي گيرد . اين جايگاهها مثل جايگاههاي بنزين ميباشد و بامراجعه به آنها ميتوان عمل سوخت گيري را انجام داد .

 

11. آيا اتومبيلي كه داراي تجهيزات  CNG است ميتواند از گاز طبيعي معمول استفاده كند ؟

جواب13- خير ، چون گاز طبيعي مورد استفاده در منازل ، كارخانه ها و صنايع تحت فشار پائين استفاده ميشود در صورتيكه CNG  تحت فشار بسيار بالا مورد استفاده قرار ميگيرد. گاز طبيعي بعد از تحت فشار بالا قرار گرفتن و سپس تحت فشار بالا وارد مخزن ميشود  درصورتيكه شما كمپرسور مخصوص داشته باشيد حتي ميتوانيد از گاز منزل براي سوخت گيري CNG  اتومبيل استفاده كنيد .

12. چطور متوجه شويم كه مخزن CNG  چه مقدار سوخت دارد ؟

جواب14- از جمله وسايل مربوطه كيت CNG  يك نمايشگر الكترونيكي مشخص كننده مقدار سوخت موجود در مخزن ميباشد كه برروي داشبورت نصب ميگردد. توسط اين وسيله ميتوان فهميد چه مقدار سوختCNG  وجود دارد.

13. يك بار سوخت گيري CNG  چند كيلومتر كاركرد براي اتومبيل دارد ؟

جواب15- مقدار مصرف سوخت بستگي به نوع اتومبيل ، تعداد سيلندر و ميزان مصرف اتومبيل دارد. ولي بطور متوسط مخزن 10 تا 15 ليتري CNG براي يك اتومبيل CC 1300در حدود 155 كيلومتر ميباشد

14. آيا تجهيزات CNG  از نظر ايمني مطمئن است ؟

جواب16-CNG  نسبت به بقيه سوختها داراي ايمني بالائي است كه چهار مورد از آن بشرح ذيل ميباشد:

الف : CNG  داراي جرم حجمي 0.587  ميباشد كه اين جرم حجمي از جرم حجمي هوا كمتر است  بنابراين درصورت نشت گاز ، گاز مربوطه بالا ميرود و خطر انفجار را به حداقل        مي رساند در صورتيكه بقيه سوختها در سطح زمين باقي ميماند وامكان خطرات آن زياد است .

ب  :  دماي احتراق براي CNG  ، 700 درجه ميباشد در صورتيكه براي بنزينن 455    درجه است. بدين مفهوم كه در شرايط مساوي اگر دماي  سيستم بالا رود خطر انفجار در بنزين بيشتراز CNG ميباشد.

ج  : براي سوختن CNG  درصد هواي لازم 6 الي 16 درصد ميباشد . درصورتيكه در بنزين اين مقدار بيشتر است و اين ،خطر بنزين را بيشتر از CNG  مي كند .

د   :  مخازنCNG  از آلياژهاي مخصوص و مقاوم ساخته ميشود در صورتيكه مخزن بقيه سوختها مثل بنزين و گازوئيل از آهن معمولي ساخته شده و خطر آن بيشتر از مخازن CNG ميباشد.

15. فشار مخزن CNG چقدر است ؟

جواب17- فشار مخزن CNG  در حدود PSI / G 3000 ( KG /CM 200 ) ميباشد.

16. آيا با داشتن فشار بالا ، سوخت گيري اتومبيل از امنيت برخوردار است ؟

جواب18- بله ، اين عمل كاملاً از امنيت برخوردار است . كليه وسايل مربوط به سوخت گيري و سوخت رساني و مخزن CNG  اتومبيل از استاندارد بسيار بالائي برخوردار ميباشد و همه آنها تحت فشارهاي بالا تست فني ميشوند.

17. آيا با داشتن فشار بالا در مخزن،در صورت تصادف و حادثه اتومبيل ايمني دارد؟

جواب19- بله ، در كليه تستهاي انجام شده در كشورهاي مختلف از جمله ايتاليا ، تستهاي ضربه ، انفجار و حتي شليك مستقيم گلوله به مخزن ، مخزن مقاوم بوده و هيجگونه حادثه اي نداشته. حتي     آتش سوزي كه در يكي از پاركينگ هاي كشور هلند اتفاق افتاد ، اتومبيلي كه داراي مخزن CNG  بود باتوجه به سوختن كامل در آتش ، مخزن آن بدون تغييري سالم باقي ماند و اين نشانه ضريب  بالاي ايمني آن ميباشد.

18. آيا CNG اثرات مضر براي موتور دارد ؟ 

جواب20- در حقيقت بايد گفت نه ، بلكه عمر مفيد موتور راهم افزايش ميدهد. يكي از اثرات آن روي موتور در حالتي است كه چون بنزين و گازوئيل بصورت پودر شده وارد سيلندر ميشود باعث خوردگي در مجاري ورودي سوپاپ ميشود در صورتيكه CNG  چون بصورت گاز وارد ميشود اين اثر را ندارد. در هنگام ورود سوخت به پيستون چون سوخت بنزين و گازوئيل بصورت پودر وارد شده مقداري از آن در جداره سيلندر بصورت شبنم مي نشيند كه اين عمل با روغن باقيمانده از حركت رينگ به جداره سيلندر مخلوط شده و در عمليات انفجار موتور ، اين روغن به همراه سوخت مي سوزند و باعث ناقص شدن عمليات روغنكاري جداره ميشود و اين عمل باعث استحكاك جداره و پيستون شده كه CNG  بعلت عدم چنين كاري عمر قطعات را زياد ميكند . يكي ديگر از دلايل ،كه  ميتوان مطرح كرد باعث افزايش عمر روغن مصرفي ميشود. چون در حالت استفاده از سوختهاي بنزين و گازوئيل مقداري از مواد سوختي باروغن موتور مخلوط شده و باعث كم شدن عمر مفيد روغن ميگردد. در صورتيكه در CNG  اين عمل اتفاق نميافتد.

19. چرا خروجي اگزوز اتومبيلهائي كه CNG  دارند خيلي كم است ؟

جواب 21- يكي از بالاترين محاسن استفاده از CNG  نداشتن آلودگي زيست محيطي ميباشد.

20. بازده اتومبيل تبديل شده به CNG  با اتومبيل بنزيني چقدر متفاوت است ؟

جواب 22- اتومبيل مجهز به CNG  خيلي زود روشن ميشود. سريع و به نرمي شتاب ميگيرد . تفاوت آن با اتومبيل بنزيني فقط در شتابهاي سريع است كه شما احساس مي كنيد . اتومبيل شما داراي شتاب شروع كمتري نسبت به بنزيني ميباشد . اين تفاوت حدود 5 الي 15 درصد بوده و هرچه تعداد سرنشين بيشتر باشد و اتومبيل داراي وزن بيشتر ، اين درصد بالاتر ميرود .

21. آيا استفاده از سوخت گازوئيلي بهتر از   CNGميباشد ؟

جواب 23- تركيب سوخت در CNG  در شرايطي است كه بهسوزي آن را بالا ميبرد بطوريكه ضريب اكتان آن 1300 ميباشد. در صورتيكه ضريب اكتان موتور گازوئيلي 87 ميباشد. اين بيانگر بالا بودن  بهره بري CNG  ميباشد .

22. آيا تجهيزات CNG احتياج به سرويسهاي ويژه دارد ؟

جواب 24- تجهيزات CNG  آنقدر پيچيده نيست كه احتياج به تخصص خاصي داشته باشد و بسيار ساده است با اين حال اين تجهيزات تا 100000 كيلومتر احتياج به سرويس ندارد و پس از اين مقدار براي بالا بردن كيفيت كاربرد وسايل بهتر است سرويس ساده اي براي تجهيزات در نظر گرفته شود .

23. آيا منبع  توليد CNG  در كشور ما موجود است ؟

جواب 25- بله ، كشور ما دومين منبع گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و باتوجه به عدم نياز به پالايشگاه و تجهيزات پيچيده براي توليد CNG اين سوخت بهترين سوخت براي استفاده در كشور ما ميباشد .

24. اگر استفاده از  CNG اينقدر خوب است چرا كشورهاي پيشرفته از آن استفاده نميكنند ؟

جواب 26- كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در حال حاضر از اين سوخت استفاده ميكنند بطوريكه ايتاليا با 250000 اتومبيل، نيوزلند با 45000 اتومبيل ، آرژانتين با 700,000 اتومبيل، پاكستان با 200,000 اتومبيل و ديگر كشورها مثل امريكا ، كانادا ، انگليس ، فرانسه . هلند و استراليا و ديگر كشورها در حال استفاده از اين سوخت هستند .

گردآوری از سايت مرکزي شرکت گاز